Voor de 2 jarige Vakopleiding aan de Nederlandse Foto Vakschool te Apeldoorn wordt per moduul afsluitende opdrachten aan geleverd en getoetst.

Hiernaast de resultaten van het eerste studiejaar.